Inschrijf formulier om lid te worden bij Duikteam IJmond

Om een duikopleiding te kunnen volgen bij Duikteam IJmond moet je eerst lid worden. Op deze pagina kan je jezelf inschijven als lid bij Duikteam IJmond en kan je jezelf direct inschrijven voor een duikopleiding. Hiervoor moeten twee zaken gedaan worden. Namelijk

  1. Vul onderstaand inschrijvingsformulier in
  2. Download de "vrijwaring aansprakelijkheid", vul hem in en stuur hem terug naar ledenadmin@dty.nl.

 


Vrijwaring aansprakelijkheid en aanvaarding van risico
Aan de onderwatersport en het duiken met perslucht is een bepaald risico verbonden. Hierdoor zijn wij door de Nederlandse Onderwatersport Bond verplicht gesteld je een 'vrijwaring aansprakelijkheid en aanvaarding van risico's te laten tekenen. Deze verklaring kan je hier DownloadenDeze verklaring moet ingevuld teruggestuurd worden naar ledenadmin@dty.nl.

 

Wat doet Duikteam IJmond met je gegevens?
De gegevens zijn nodig om je inschrijving bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) te kunnen maken. Duikteam IJmond deelt daarom deze informatie met de NOB.

Details over hoe Duikteam IJmond omgaat met de gegevens is hier te vinden.

De NOB deelt deze informatie vervolgens met de de CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques). De CMAS is een internationaal duikorgaan welke o.a. zorg draagt voor standaardisering. Op deze manier zijn alle brevetten die je haalt bij Duikteam IJmond geldig over de hele wereld. Naast het delen van de gebruiker gegevens met de NOB worden de gegevens gebruikt voor de eigen administratie van Duikteam IJmond. De informatie zal op geen enkele andere manier gedeeld worden.

 

Privacybescherming
Vanaf mei 2018 gelden er nieuwe Europese regels voor privacybescherming (AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ook sportverenigingen waaronder Duikteam IJmond hebben hiermee te maken. Het recht op privacy kun je eenvoudig omschrijven als iemands recht om met rust te worden gelaten. Dit betekent ook dat je niet zomaar iemands persoonlijke informatie mag gebruiken. Dit laatste noemen we het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Als sportvereniging zijn wij wettelijk verplicht tot het beschermen van de persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, en alle andere personen van wie je persoonsgegevens verwerkt. Privacywetgeving stelt daarvoor een aantal concrete regels.

 

Vertrouwenspersoon Duikteam IJmond
Onderwatersportvereniging Duikteam IJmond vindt het van belang dat iedereen van zijn/haar sportactiviteiten kan genieten. Een actieve en sportieve vereniging waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht iemands sportieve capaciteiten of achtergrond. De vertrouwenspersoon binnen de vereniging is aangewezen door het dagelijks bestuur en benoemd door de Algemene Ledenvergadering en is een persoon aan wie men vertrouwelijke en persoonlijke zaken kwijt kan. De vertrouwenspersoon heeft als doel het behartigen van de belangen en het ondersteunen van haar leden. De vereniging wil op deze manier ertoe bijdragen dat er binnen de vereniging serieus wordt omgegaan met het voorkomen en bestrijden pesten, discriminatie, sociale veiligheid, geweld, seksuele intimidatie en/of andere ongewenste gedragsvormen.

Alle benodigde informatie is hier te vinden.


Inschrijf formulier

 

 

Let op: Je moet minimaal 16 jaar oud zijn om aan een opleiding te kunnen beginnen of mee te duiken met Duikteam IJmond
Dit email adres wordt gebruikt om je bevestiging naar toe te sturen. Verder gaat dit email adres gebruikt worden in alle communicatie met Duikteam IJmond.
Ben je al lid van een andere NOB (Nederlandse Onderwatersport Bond) duikvereniging? Indien dit het geval is, van welke vereniging? Dit heeft te maken met de betaling van de contibutie aan de NOB. Indien je geen lid bent van een andere vereniging kan je dit veld leeg laten.
Welke vereniging gaat de NOB contributie betalen? Indien je geen ander lidmaatschap met een NOB vereniging hebt laat hier "Duikteam IJmond" staan.
Vul hier je NOB logboeknummer of je NOB relatienummer in als je al lid bent (geweest) van de Nederlandse Onderwatersport Bond.
Vul hier je reeds behaalde brevetten in (indien van toepassing). Meld het type brevet, uitgifte datum en de naam van het duikinstituut welke het brevet heeft uitgegeven. Bijvoorbeeld CMAS, PADI, etc. Op een later tijdstip zal je gevraagd worden om een copy van deze brevetten.
Als je al in het bezit bent van een duikbrevet en een opfriscursus wilt volgen dan ben je een herintredende duiker.