Zoeken door dty.nl

De gehele website van DuikTeam IJmond is automatisch te doorzoeken. In de rechter bovenhoek bevindt zich een zoek blok. Door hier de juiste zoek argumenten in te vullen wordt de gehele website doorzocht.
Naast de website wordt er ook automatisch gezocht in:

  • De notulen van alle commisies
  • Het huishoudelijk regelement
  • De statuten
  • Alle geplaatste commentaar op de website
  • Alle evenementen in de DTY agenda.

Inhoud welke alleen bestemd is voor leden wordt alleen doorzocht als je bent ingelogd. Als je niet bent ingelogd zullen bijvoorbeeld ook de notulen niet worden doorzocht. Als je wel bent ingelogd zal dit wel gebeuren.